11 බාගන්න

ඔබේ මිතුරන්ට යවන්න
එකතු කරන්න
 • 2020 මැයි 10

 • Provided to YouTube by Believe SAS 11 · Majk Spirit · Mjay Beatz · Majk Spirit 11 ℗ Spirit Entertainment s.r.o Released on: 2020-05-11 Auto-generated by YouTube.

අදහස්

 • Dominik Ochodnicky
  Dominik Ochodnicky මාස 6කට පෙර

  Super song, obrovská škoda, že nieje klip mohol to byť jeden z najväčších spiritových Hitov! 👏🔥🔥

 • Majka Kuželova
  Majka Kuželova මාස 6කට පෙර

  Dokonale 😍😍😍😍😍

 • Kristýna Nováková
  Kristýna Nováková මාස 6කට පෙර

  Nádhera ♥️

 • Sony
  Sony මාස 6කට පෙර

  "Mohol som rentnut auto ale chcel som aby si ma objímala" ... Táto veta má strašne dostáva.🖤🖤

 • mikea hiooi
  mikea hiooi මාස 5කට පෙර

  Poslednú dobu si vyberas naozaj brutálne beaty 👍 len tak dalej drzim palce ✌

 • Daniello Gucci
  Daniello Gucci මාස 6කට පෙර

  ...Takze bude svatba??? ♡♥♡♥ Eej Spirit ma ju! Gratulace!! ♡♥♡♥

 • Adam Zajačik
  Adam Zajačik මාස 5කට පෙර

  Poslednú dobu si vyberas naozaj brutálne beaty 👍 len tak dalej drzim palce ✌

 • Alica Botková
  Alica Botková මාස 6කට පෙර

  Joj 🖤

 • Miriama Puškášova
  Miriama Puškášova මාස 6කට පෙර

  úžasné 🔥❤️

 • Shauka Hodan
  Shauka Hodan මාස 6කට පෙර

  Fire 🔥

 • samuel zsemlye
  samuel zsemlye මාස 6කට පෙර

  Veľmi pekná pesnička

 • Gabriela Želinská
  Gabriela Želinská මාස 6කට පෙර

  No hotovo,uz nemam sancu🤦🤧💔poprosim song pre postihnute tymto songom😜

 • Monika Mikčová
  Monika Mikčová මාස 6කට පෙර

  Čoo siiii! ❤️❤️

 • Fitness Travel Lifestyle
  Fitness Travel Lifestyle මාස 6කට පෙර

  Skooter v Thajsku je zivot. 👏👏👏 Inac pekna skladba.

 • Mirka Heretová
  Mirka Heretová මාස 6කට පෙර

  Jeeeeeej 🥰 krásne 😍

 • Andrea Katrencikova
  Andrea Katrencikova මාස 5කට පෙර

  Seš úžasný🐯Nádherná píseň.Milují tě🐯😎

 • Viiza 16
  Viiza 16 මාස 6කට පෙර

  ❤️👏

 • Daniello Gucci
  Daniello Gucci මාස 6කට පෙර

  "Januar v Dubaji napalme!" ... Misko, takove krasne pribehy protrebujeme vsetci.. aj ked sme muzi :-)

 • barunka 123
  barunka 123 මාස 6කට පෙර

  ❤️❤️❤️❤️

 • festick cs
  festick cs මාස 6කට පෙර

  názov tracku = 11