පොලිසියෙන් රටටම විශේෂ නිවේදනයක්. ඉක්මනින් සියලුමදෙනා දැනුවත් කරන්න බාගන්න

ඔබේ මිතුරන්ට යවන්න
එකතු කරන්න
 • 2020 ජූනි 27

 • පොලිසියෙන් රටටම විශේෂ නිවේදනයක්. ඉක්මනින් සියලුමදෙනා දැනුවත් කරන්න Please see our video and enjoy it . Please Contact Us :contact@idapz.net

අදහස්

 • dhammika abeysekara
  dhammika abeysekara සති 1කට පෙර

  සමහර එවුන් ට මෙවා තෙරෙන්නෙ නෑ මහත්තයො.

 • Ranjika Perera
  Ranjika Perera සති 1කට පෙර

  මේ රටේ 500 ක්‌ දඩ ගහනවා.. එවෙලේම

 • lakshmi wijesekara
  lakshmi wijesekara සති 1කට පෙර

  මේ රටේ දඩ 500ක් මුකආවරන නැතීඅයට

 • Chandana Kalubowila
  Chandana Kalubowila සති 1කට පෙර

  ඒ කනම් ගොඩක් හොදයි . 👍👍👏

 • CHANDIKA M
  CHANDIKA M සති 1කට පෙර

  Yes good

 • Rangni Rangni
  Rangni Rangni සති 1කට පෙර

  අනිවාර්යයෙන්ම රටේ ඉන්න මෝඩයෝ හිතාගන ඉන්නේ ජය අරං කියලා ...ඒත් එහි බයානක කම රට ඉන්න අපි දන්නවා ..නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න ..තෙරුවන් සරණයි සියලුම දෙනාට

 • Dil Studio
  Dil Studio සති 1කට පෙර

  අජිත් රෝහන මහත්තයාට කියනදේ අහනවා.... අනිකා කියන ඒවා නම් තුට්ටුවකට වැඩක් නැ.....🤨

 • kumari kumari
  kumari kumari සති 1කට පෙර

  👍👍

 • Puspa Kumary
  Puspa Kumary සති 1කට පෙර

  👍👍👍

 • Chandra Mallawarachchi
  Chandra Mallawarachchi සති 1කට පෙර

  👍👍

 • Wazir Cell
  Wazir Cell සති 1කට පෙර

  👍👍

 • Ni Ra Sha
  Ni Ra Sha සති 1කට පෙර

  ඒකනම් හොදයි ගොඩක් අය මුක ආවරන දාන්නෙ නැ එයාල ගැන හිතම්ම බැරිනම් අනික් මිනිස්සු ගැනවත් හිතන්න ඕන එහෙමවත් නෑ

 • Arundathi Jayabandu
  Arundathi Jayabandu සති 1කට පෙර

  දඩ ගහන්න,කීප දෙනෙකුට කරහම අනික් අය බය වෙනවා

 • Krisanthi Gunasekara
  Krisanthi Gunasekara සති 1කට පෙර

  Great job 🖒🖒🖒🖒

 • Champa Amarasighe
  Champa Amarasighe සති 1කට පෙර

  මෙහි බයානක කම තෙරුනත් නොතෙරුනාවගෙ ගනනකට වත් ගන්නෙ නෑ නීතිය තදීන්ම ක්‍රියාත්මක කල යුතුයි

 • Anula Sanaratna
  Anula Sanaratna සති 1කට පෙර

  නියමයි.මම ඉන්න රටේ මාස්ක් එකක් නැතුව ගියොත් රියාල් 20 දඩ

 • Priyani Kusum
  Priyani Kusum සති 1කට පෙර

  Ape ඡන්ද රැස්වීමට oya මොකුත්ම nethtiwa මිනිස්සු hetiye mannam mask දැම්මා

 • Arundathi Jayabandu
  Arundathi Jayabandu සති 1කට පෙර

  අජිත් රෝහණ මහතානනි ඔය අවවාදය දැඩිව පොලීසියටත් කරන්න,ඒ අයත් ඉතාම ලේසියෙන් මුඛඅවරණ නැතිව යනවා අප ඕන හැටිය දකිනවා

 • DESNA DESNAA
  DESNA DESNAA සති 1කට පෙර

  Yesgood👍👍👍👍

 • glamournglitz creations
  glamournglitz creations සති 1කට පෙර

  අැයි පබා පලිහවඩන සැරින් සැරේ තරයේම කියනව නේද මුඛ අාවරන පලඳින්න එපා කියලා. අයි මේ විරුද්ධ මත දෙකක්?